Pravne spremembe po sklenitvi zakonske zveze

Zakonska zveza  temelji na svobodni odločitvi skleniti zakonsko zvezo, na obojestranski čustveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoči (13. člen ZZZDR-UPB1). v zakonski zvezi sta zakonca enakopravna (14. člen ZZZDR-UPB1).

Zakonca sta se dolžna vzajemno spoštovati, si zaupati in si medsebojno pomagati. Na to določilo vaju  bo posebej opozoril matičar med civilnim poročnim obredom in ga je za trajanje življenjske skupnosti zelo pomembno upoštevati.

Za preživljanje družine prispevata zakonca v sorazmerju s svojimi zmožnostmi (49. člen ZZZDR-UPB1). Zakonec, ki nima sredstev za življenje, pa brez svoje krivde ni zaposlen, ima pravico, da ga drugi zakonec preživlja, kolikor […]

Pravne spremembe po sklenitvi zakonske zveze 2016-07-06T08:20:38+02:00

Copyrighted Image